Aktualizacja baz

Oferujemy usługę aktualizacji specjalistycznych baz biznesowych.
W skład usługi wchodzi:
  • Usunięcie duplikatów,
  • Unormowanie bazy do ustalonego formatu,
  • Aktualizacja adresu korespondencyjnego,
  • Aktualizacja danych kontaktowych (telefon, e-mail, skype i inne)
  • Aktualizacja innych danych (osoby decyzyjne)
Zlecenie jest realizowane przy użyciu zasobów NEW, informacji publicznych, telemarketingu (wywiad telefoniczny).
Koszt uzależniony jest od ilości danych które podlegają aktualiazcji, ilości rekordów w bazie.
Z reguły oferujemy 90% gwarancję na poprawność zaktualizowanej bazy.