Mailing

Image

Jednym z naszych głównych obszarów działalności jest realizacja kampanii mailingowych skierowanych do biznesu (Mailing B2B) oraz bezpośrednio do konsumentów (Mailing B2C)

Realizowaliśmy kampanie dla dużych firm ( Ubezpieczenia, Motoryzacja) i mniejszych lokalnych klientów (HoReCa, Usługi lokalne) za każdym razem zdobywając cenne doświadczenie.

Kluczowymi elementami realizacji kampanii mailingowej jest

 • Określenie efektu jaki ma zostać osiągnięty
 • Określenie grupy docelowej (“Targetu”)
 • Odpowiednie przygotowanie elementów kampanii
1. Efekt jakiego oczekujemy.

Każda realizacja powinna mieć jasno określone wyniki które chcemy osiągnąć. Opis wyniku powinien składać się z przynajmniej dwóch elementów:

 • działania (przejścia na stronę, pozyskanie kontaktu przez wypełnienie formularza, zapisanie się na newsletter itp.).
 • ilość (konkretną wartość podaną liczbą lub w odniesieniu do ilości adresatów).
 • wszelkie dodatkowe informacje pozwalają nam dokładniej ocenić kampanię po realizacji.
2. Grupa docelowa “Target”.

Określenie zasięgu ma kluczowe znaczenie dla kampanii, które mają jasno określoną grupę odbiorców. Wiele promowanych produktów szczególnie w formie usługi jest dostępnych na określonym obszarze (geolokalizacja) oraz do określonej grupy użytkowników (np. Oprogramowanie typu CAD). Zdefiniowanie takiej grupy pozwala na odpowiednie wydatkowanie budżetu kampanii i powinno składać się z następujących kroków:

 • geolokalizację kampanii, jeśli produkt jest dostępny tylko na określonym obszarze / obszarach.
 • określenie zakresu branż / kategorii w których można umieścić odbiorców produktu.
 • uwzględnić efekt jakiego oczekujemy (pozyskanie kontaktów / sprzedaż, węższa grupa, akcja informacyjna, szersza grupa )
3. Elementy Kampanii

Dobrze przygotowane materiały, na które składają się przede wszystkim kreacje mailingu, landing page (strona docelowa, na którą adresat wchodzi bezpośrednio z linków w wiadomości) i formularze kontaktowe, pozawalają na uzyskanie efektów które określamy na początku. Najważniejsze jest:

 • Odpowiednie eksponowanie elementów pozwalających na interakcję: linki formularz, dane kontaktowe
 • Jasna ( czytelny i jednoznaczny przekaz mailingu ) i Intuicyjna treść oraz forma ( odbiorca momentalnie orientuje się czego dotyczy kampania)

Kampania zrealizowana zgodnie z tymi punktami jest mierzalna, po zakończeniu poddaje się jasnej ocenie. Porównując nasze założenia z uzyskanymi wynikami ustalamy jakość realizacji. Jest to początek etapu Analizy i Optymalizacji - > szczegóły związane z tymi usługami znajdziesz tutaj.