Mini CRM

Wiele kampanii rozliczanych jest w modelu CPL ( za Lead ). Najczęściej jest to wypełniony formularz.

Dosyć często zdarzało się że nasi klienci mieli problemy z dostępem do kontaktów pozyskanych z formularzy. Jeszcze większe problemy sprawiało przydzielenie konkretnych kontaktów do odpowiednich pracowników i dalej sprawdzenie co się z nimi dzieje.

Ustaliliśmy że najważniejszym elementem w wykorzystaniu kontaktów jest:

  • dostęp w czasie rzeczywistym.

Kolejnymi istotnymi elementami są:

  • jednoznaczne przypisanie kontaktu do danego pracownika.
  • kilka kontaktów do jednego klienta (firmy).
  • notatki - informacje o danym kontakcie, preferencje klienta.
  • przypomnienia - ustawienie czasu następnego kontaktu lub innego działania dla danego kontaktu.
.

MiniCRM który oferujemy naszym klientom jest dedykowany do obsługi kontaktów pozyskanych z formularzy. Interfejs jest prosty i czytelny - nie posiada żadnych funkcji które nie są związane z celem do którego służy.

Jest to znacząca przewaga w stosunku do ogólnych systemów CRM gdzie standardowo wykorzystuje się kilka czy kilkanaście funkcji z kilkudziesięciu czy nawet kilkuset dostępnych.

Nauka obsługi systemu dla standardowego użytkownika i superwizora zajmuje kilkanaście minut.

Kontakty pozyskane z formularzy są automatycznie dostępne w systemie .

Użytkownik ma możliwość zarezerwowania rekordów którymi będzie się zajmował.

Przypomnienia które jeszcze nie zostały zrealizowane wyświetlają się od razu po zalogowaniu do systemu.

Te klika funkcji pozwala na łatwą obsługę kontaktów, oraz śledzenie przebiegu kolejnych interakcji z potencjalnym klientem.

Na życzenie klienta w kilka dni możemy dostosować system do wymagań konkretnego projektu czy struktury organizacyjnej firmy, wprowadzić dodatkowe funkcje analityczne czy kontrolne.