Krajowy Rejestr Długów Przesyłka wysłana na zlecenie: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.