Otwórz konto Citigold i odbierz iPad Air! Tylko dla pierwszych 500 osób! Sprawdź!
Otwórz konto Citigold i odbierz iPad Air! Tylko dla pierwszych 500 osób! Sprawdź!
Otwórz konto Citigold i odbierz iPad Air! Tylko dla pierwszych 500 osób! Sprawdź!
Otwórz konto Citigold i odbierz iPad Air! Tylko dla pierwszych 500 osób! Sprawdź!
Otwórz konto Citigold i odbierz iPad Air! Tylko dla pierwszych 500 osób! Sprawdź!
 

Ten mail został wygenerowany automatycznie, prosimy na niego nie odpowiadać.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy i Citigold są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup.

Mailing realizowany dla: Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.