Podana cena dla Outlandera w wersji 2.0 Invite Plus. Średnie zużycie paliwa: 6,8l/100km. Średnia emisja CO2: 157 g/km. Podana cena dla ASX w wersji 1.6 Inform. Średnie zużycie paliwa: 6l/100km. Średnia emisja CO2: 137 g/km.

Wysłane na zlecenie: MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 45A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168121, o kapitale zakładowym w wysokości 18 500 000,00 PLN (wpłaconym w całości) posługującą się numerem: NIP 526-10-39-021 .