GET IN LEASING Tylko samochody osobowe
  Sprawdź  
 
* Oferta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Zawarcie umowy leasingu i jej szczegółowe warunki każdorazowo uzależnione są od pozytywnego wyniku badania zdolności leasingowej (kredytowej) Klienta oraz warunków transakcji. Wartość "1%" dotyczy wysokości marży dla leasingu w PLN, np. przy minimalnej opłacie wstępnej 25%, na  samochód osobowy lub ciężarowy do 3,5 t o minimalnej wartości netto powyżej 100 tys. PLN. Wszelkie szczegóły, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz warunki uzyskania leasingu, dostępne są u doradców Getin Leasing S.A.

Wysłano na zlecenie: Getin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  000059227, NIP: 5212499751, REGON: 012648217, kapitał zakładowy wpłacony w całości w kwocie 33.894.000 zł.