Jeżeli nie widzisz dobrze tego maila, zobacz go w przeglądarce.

Sprawdź nas

Zaoszczędź do 10% dla domu i firmy!

Załóż darmowe konto Sprawdź nasze kursy

Internetowa platforma wymiany walut pozwala wymienić 13 walut przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Twój kantor on-line
Po zawarciu transakcji Klient nie czeka na kurs czy zamknięcie transakcji przez innego wymieniającego.

Serwis gwarantuje zatwierdzony przez Klienta kurs wymiany, bez prowizji, bez opłat, transakcja może trwać do 15 minut jeśli jest dokonywana w zakresie tego samego banku.

tel: 800 000 112, +48 33 488 50 40 do 42
kantor@ergokantor.pl
www.ergokantor.pl

Twój kantor on-line

Goldem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000488255, REGON 146938925, NIP 7010402376, wysokość kapitału zakładowego 1 000.000,00 złotych.


Twój kantor on-line
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości.