Nareszcie karta kredytowa pełna korzyści!
1000zł na 12 miesięcy gratis
100 zł na zakupy w Douglas 10000 miejsc z rabatami
Sprawdź >>

Wysokość maksymalnej kwoty limitu kredytowego zależy od zdolności kredytowej. W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim dla umowy o kartę kredytową: Silver zawieranej na okres 1 roku, przy założeniu spłaty kwoty limitu kredytowego w 12 równych, miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy limicie w wysokości 1 000 zł oprocentowanie nominalne dla transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych wynosi 10% (stopa zmienna), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 30,10%, całkowita kwota do zapłaty wynosi (CKDZ) 1 149,79 zł, całkowity koszt kredytu (CKK) wynosi 149,79 zł. W przypadku spłaty całości zadłużenia wykazanego na wyciągu przed upływem terminu płatności oprocentowanie dla transakcji bezgotówkowych wynosi 0%. Wartości RRSO, CKK i CKDZ są obliczone przy założeniu, że limit kredytowy został wypłacony jednorazowo w całości. Stan wyliczeń na 20.04.2015 r. Informacje o opłatach związanych z produktem znajdują się w Tabeli opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. na www.credit-agricole.pl oraz w placówkach bankowych. Przy składaniu wniosku o kredyt prosimy o udokumentowanie dochodu. Szczegółowy opis akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na www.credit-agricole.pl. W razie zawarcia umowy o produkt kredytowy ze zmienną stopą procentową istnieje ryzyko zmiany tej stopy, w tym jej podwyższenia, co może powodować zwiększenie zobowiązania należnego do spłaty. W promocji "Karta kredytowa pełna korzyści" należy dokonać transakcji gotówkowej (w dniu podpisania umowy o kartę kredytową) na kwotę równą 1000 zł oraz rozłożyć jej spłatę na Plan Spłat Ratalnych (PSR) na 12 rat, aby nie ponosić kosztów z tytułu otwarcia PSR, prowizji za realizację przelewu oraz skorzystać z oprocentowania 0% w PSR. Warunkiem utrzymania premii promocyjnej przez pełne 12 miesięcy w promocji "Karta kredytowa pełna korzyści" oraz otrzymania kuponu rabatowego w promocji "Karta kredytowa pełna korzyści z Klubem Rabatowym" jest dokonanie w okresie 90 dni od zawarcia umowy o kartę kredytową min. 3 dowolnych transakcji tą kartą na kwotę min. 150 zł. Ilość kuponów rabatowych ograniczona jest do 6 000 sztuk. Lista aktualnych rabatów dostępna jest na www.klubrabatowy.pl. Regulaminy powyższych promocji dostępne są w placówkach Banku, w serwisie telefonicznym CA24 oraz na www.credit-agricole.pl. Promocje obowiązują od 04.05.2015 do 31.07.2015 r. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c.

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 649.000.000,00 zł w całości wpłacony, NIP 657-008-22-74, Regon: 290513140.