Katalog ofert na każdy sezon
  Oferta ograniczona w czasie od 4.05.2015 do 30.05.2015, do wyczerpania zapasów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu cywilnego. Podana kwota 10 600 zł to maksymalna wartość zysku przy zakupie wybranych modeli i wersji. Szczegóły na stronie - www.citroen.pl  
Wysłano na zlecenie: Citroën Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, kod pocztowy 02-672, spółkę zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000030735, nr NIP 527-00-11-298, kapitał zakładowy 24.200.000,-PLN