Uwaga! Teraz Toyota Avensis z pakietem korzyści do 26 000pln! Sprawdź>>

Toyota Avensis

Mailing realizowany dla: Toyota Motor Poland, ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa

Dane Toyota Motor Poland:
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o.,
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia3 Krajowego Rejestru Sądowego,
nr 0000025715
NIP: 521-012-31-77
Kapitał zakładowy: 475.000,- PLN