Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości


Informacje zawarte w wiadomości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Przedstawicielem Peugeot.

* Logo i nazwa Peugeot oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Peugeot SA lub Peugeot Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Peugeot Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

© Peugeot 2015

Wysłano na zlecenie: Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000036535. Nr NIP 526-021-19-89, wysokość kapitału zakładowego spółki: 15 600 000 zł.