PEUGEOT
PEUGEOT. ROZUMIE BIZNES
Leasing od 100% dopasowany do Twoich potrzeb. Teraz wszystkie osobowe i dostawcze modele Peugeot są dostępne w atrakcyjnym leasingu od 100% oraz z ubezpieczeniem 2,99%. Wybierz samochód, który stanie się nowoczesną wizytówką Twojej firmy.
Dowiedz się więcej...
peugeot.pl
Wysłano na zlecenie: Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000036535. Nr NIP 526-021-19-89, wysokość kapitału zakładowego spółki: 15 600 000 zł.