Wiadomość została wysłana na zlecenie: Volvo Car Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie Ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa,
Tel.: 48 (22) 566 28 00, Fax.: 48 (22) 566 28 88,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000018620 NIP nr 113-21-09-846, kapitał zakładowy 250000 zl.