Wiadomość została wysłana na zlecenie: Volvo Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa, Tel.: 48 (22) 566 28 00, Fax.: 48 (22) 566 28 88, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000018620 NIP nr 113-21-09-846, kapitał zakładowy 250000 zl.