Wysłano na zlecenie: Oficjalny Sklep Samsung prowadzony przez Morele.net MORELE.NET Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-553) przy ul. Fabrycznej 20A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000390511, NIP: 945-19-72-201, kapitał zakładowy 440.000,00 zł.