Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Wysłano na zlecenie: Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia NIP: 586-10-44-881, REGON 190007345  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000238931  Kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów: 91 764 808 PLN