Jeżeli masz problem z wyświetlaniem treści maila, użyj tego linka
Wysłano na zlecenie: T-MOBILE POLSKA S. A. Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
KRS 0000391193, REGON 011417295, NIP 526-10-40-567, Kapitał zakładowy 471 mln złotych.