Kup monitor Samsung i odbierz jedną z czterech gier! Pobierz obrazki, aby wyświetlić
Pobierz obrazki, aby wyświetlić
Przełącz monitor jednym kliknięciem
Pobierz obrazki, aby wyświetlić
Odbierz jedną z najgorętszych premier gamingowych roku
Sprawdź!
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
    ul. Marynarska 15
    02-674 Warszawa
    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    KRS nr 0000128080
    NIP 526-10-44-039
    kapitał zakładowy - 52.759.500 złotych.