Promocja
Nikon Cashback
Zobacz
Wysłano na zlecenie: Nikon Polska Sp. z o.o. przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043077. Wysokość sumy komandytowej Spółki: 58.020.100,50 PLN, REGON 014934045, NIP PL5212992109