Citroen
Profesionaliści wybierają Citroena Berlingo
pobierz obrazy aby zobaczyć szczegóły >
Podana kwota to wysokość miesięcznej raty leasingowej (bez VAT). Kwota zawiera ubezpieczenie Assistance. Okres leasingu: 60 miesięcy. Wpłata własna: 45% ceny netto. Wykup: 15% ceny netto. Niniejsze propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu cywilnego. Zarówno szczegóły oferty, jak i informacje o pozostałych dostępnych produktach leasingowych oraz kredytowych znajdą Państwo u Autoryzowanego Dystrybutora Citroëna. Oferta ważna od 1.03.2016 do 31.03.2016. Oferta skierowana do firm.
Citroën Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000030735, nr NIP 527-00-11-298, kapitał zakładowy 24.200.000,-PLN