Rankomat.pl: Porównanie cen OC i AC 16 firm - ubezpiecznie OC od 178 zł/rok

* Prezentowana składka to cena jednej z najtańszych ofert wyliczonych przez kierowców porównujących ubezpieczenia samochodowe w 2014 roku w kalkulatorze OC/AC rankomat.pl. Twoja indywidualna cena może różnić się od podanej w reklamie, gdyż stawki ubezpieczeń zależą od wielu indywidualnych czynników ryzyka, o które pytamy w trakcie kalkulacji.

Reklama rozesłana na zlecenie: rankomat.pl SA, ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000313963, NIP: 951-226-26-82, wysokość kapitału zakładowego 6 090 814,85 zł i jest wpłacony w całości.