LOT dla Firm
 
 
Twoja Firma na właściwym kursie
Twoja Firma na właściwym kursie
Twoja Firma na właściwym kursie
Twoja Firma na właściwym kursie
Twoja Firma na właściwym kursie
Twoja Firma na właściwym kursie
LOT Dla Firm to program lojalnościowy, który pozwoli Twojej firmie zmniejszyć koszty podróży służbowych. Wymieniaj Punkty zebrane podczas lotów na nagrody takie jak; bilety lotnicze, hotele, upgrade, wejścia do LOT Business Lounge i jeszcze więcej.

Dołącz do programu LOT Dla Firm i odbierz 4 000 powitalnych Punktów Premiowych!

Więcej na lotdlafirm.com

Ty wyznaczasz kierunek Twoja Firma na właściwym kursie
Kontakty dla Firm


Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 39 ( 00-906 Warszawa), zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, o nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 327 760 378 PLN (opłaconym w całości).

A STAR ALLIANCE MEMBER